armed

پرسشنامه دانش مفهومی معلمان با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه دانش مفهومی معلمان با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه دانش مفهومی معلمان با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 10 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docxمشخصات فایلتعداد صفحات5حجم28/723 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملپرسشنامه دانش مفهومی معلمان با نم

ترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری

ترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیریترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری J.F.W Galyer  & C.R Shotbolt ویرایش متریک (SI)205 صفحه pdfمشخصات فایلتعداد صفحات205حجم28340/852 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdfتوضیحات کاملترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری J.F