armed

ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن

ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آنهدف از این تحقیق ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیردمشخصات فایلتعداد صفحات45حجم0/129 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملدانلود تحق

طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای الگوی شایستگیها

طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای الگوی شایستگیهااین تحقیق به بیان چگونگی طراحی نظام ارزیابی كاركنان در یكی از بزرگترین سازمانهای فرهنگی با ماهیت عمومی می پردازدمشخصات فایلتعداد صفحات20حجم0/146 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملدانلودمقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریتطراحی نظام ارزیاب