👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر 64 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر 64 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

64

حجم

135/878 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری مدیریت کیفیت فراگیر تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیریت کیفیت فراگیر متوجه بازسازی سیستم های سازمان،بهبودمستمرفرایندها،توانمندکردن سازمان برای رقابت باسازمان ها ی پویااست.دراین رابرنامه بهبودکیفیت جامع بادنبال کردن نظم ترتیب ویژه ایدرساختارتکنولوژی فرایندهای تولیدوخدمات وزمینه های پشتیبانی تغییروتحول لازم رابه وجودمی آورد.درهمه این تلاش ها،فرهنگ سازمانی به عنوان بستراصلی تحول سازمان موردتوجه قرارمی گیرد.دردنیای پیشرفته صنعتی گاهی قضاوتهای منفی درموردشکسست مربوط به مدیریت کیفیت فراگیرابرازشده که درحقیقت این شکست مربوط به مدیریت کیفیت فراگیر نبوده است بلکه علت اصلی این شکست رابایستی درتعهدمدیران.عدم توانایی سازمان درهضم فلسفه TQM،عدم صلاحیت بعضی ازمتخصصان که درخارج ازسازمان به کارگرفته شده اند.

کارکنان آموزش ندیده وخیلی ازعوامل دیگراست ازاینروپیشرفت تکنولوژی،انتظارات مراجعه کنندگان رابرای دریافت خدمات مناسب وبه موقع افزایش داده وآنهاحاضربه پذیرش هرنوع خدمات وکارایی نیستند.بدین ترتیب سازمان هایی که قادربه تامین انتظارات مراجعه کنندگان خودنباشنندخودبه خود ازگردونه چرخشی امورات حذف خواهدشد.لذامدیریت کیفیت فراگیرمی تواندوسیله ای عالی برای کمک  به تحولات موردنیازسازمان برای پیشرفت قرن 21بوده وبایستی این شیوه به صورت فراگیردرکلیه لایه های سازمان وبه طورمرتب جهت اجرای فرایندبهینه سازی مستمردرارائه خدمات اعمال گردیده وبرای پیشرفت واتصال کشورها،خاص.کشورهای جهان سوم به طورمطلوب اعمال گردد(کاظمی،1376).

فهرست مطالب

تعریف عملیاتی مدیریت کیفیت فراگیر

تعریف مفهومی مدیریت کیفیت فراگیر

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری    9

مدیریت کیفت فراگیر    46

مفهوم کیفیت    46

جایگاه کیفیت ودلایل اهمیت آن    47

عوامل موثردرکیفیت    48

تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر    50

تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر    49

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز     53

نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگير     51

اصول مديريت كيفيت فراگير    57

اهداف مديريت كيفيت فراگير    57

فواید مديريت كيفيت فراگير    57

برنامه ریزی راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت جامع    58

تعریف برنامه ریزی راهبردی    58

ننقش برنامه ریزی های راهبردی دررشدسازمان    69

فوایدبکارگیری برنامه ریزی راهبردی    69

تفاوت مدیریت کیفیت فراگیربامدیریت سنتی    62

      تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور

   تحقیقات انجام شده درداخل کشور

جمع بندی

منابع

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن پروپوزال بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی مفهوم منبع کنترل رفتار راتر و بررسی مقایسه ای آن با سطح تحصیلات معلمان و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان انسان و آدم در قرآن پاورپوینت تحلیل هتل LIT بانکوک تایلند