👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سینما و کارکردهای آن 68 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سینما و کارکردهای آن 68 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سینما و کارکردهای آن عنوان این نوشتار است که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

68

حجم

317/349 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سینما و کارکردهای آن 68 صفحه قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری سینما و کارکردهای آن تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق سینما و کارکردهای آن در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

      سينما به عنوان هنر هفتم، از جمله ره آوردهاي تجدد براي انسان غربي بود که به سرعت راه خويش را در آفاق فرهنگي بشريت يافت و آن چنان به شهرت و عموميت رسيد که در آستانه صد سالگي خود به فراگير‌ترين هنر در طول تاريخ بشري تبديل شد .  قدرت جادويي سينما از نظر تيز بين صاحبان ‌انديشه و قدرت مخفي نماند. در گام‌هاي نخست، سينما به عنوان ابزاري براي گذراندن فراغت و تفريح انسان اسير در سيطره ي ماشينيزم پا به عرصه گذارد؛ اما در مراحل تکامل خود به وسيله‌اي براي فرهنگ سازي و ايجاد تحول در افکار(در عين حفظ توانايي سرگرمي بخشي و تفريحي خود) بدل گشت و سريع‌تر از آن چه تصور مي‌شد به يکي از مطلوب‌ترين سازکارهاي سيطره تبليغ تبديل شد . اين مؤلفه ي نو ظهور،  ميوه ي انقلاب صنعتي بودکه اين چنين بشر را به اعجاب آورد. بشر صنعتي از همان ابتدا با اين ابزار، به فکر کسب سود افتاد و پس از‌اندک زماني جنبه‌هاي معنايي و به طور عمده متعالي هنر نيز به آن افزوده شد.

      از بدو پيدايش سينما تا به امروز، اين پديده در مسيري که منجر به تکامل آن گرديده، تحولات بسياري را از سر گذرانيده ودر طول حيات خويش در سه وجهه‌ي «صنعتي»، «هنري» و «رسانه‌اي» مطرح و از دريچه هريک از اين اشکال مورد تفحص و بازکاوي‌هايي واقع شده است. عده‌اي سينما را تنها «به عنوان يک صنعت» مي‌شناسند و به آن به عنوان ابزاري مي نگرند که تحت سيطره‌ي افرادي خاص، کارکرد‌هاي «صنعتي» و «تجاري» خاص خود را دارد. برخي ديگر سينما را صرفاً نوعي «هنر» مي‌دانند که هنر هفتم است و با در بر داشتن 6 هنر قبلي يعني «تئاتر، نقاشي، مجسمه سازي، معماري، موسيقي، رقص» تنها هنري است که اين شش گزينه را به خدمت گرفته است و حتي توانسته آنها را اعتلاء بخشد. دسته‌اي ديگر نيز سينما را «رسانه» مي‌دانند و بيشترين توجه خود را به اين خصوصيت سينما معطوف ساخته‌اند. اينان با مطالعات بسياري که در زمينه‌ي فن ارتباطات و تأثير و تأثر متقابل ميان سينما و افراد و گروه‌هاي اجتماعي صورت داده‌اند، به کندوکاو در کارکردهاي رسانه‌اي سينما پرداخته‌اند.

        به نظر مي‌رسد سينما در عين حال که هر3 اينها هست اما صرفاً هيچ کدام اين‌ها نيست. در اين تحقيق به ضرورت مطلب به وجه رسانه‌اي سينما بيشتر توجه خواهد شد و با مبذول داشتن تمرکز خويش بر اين مقوله، توضيح مفصل‌تري از آن خواهيم داشت. گذشتن سريع اين تحقيق از وجه صنعتي يا هنري سينما و پرداختن به وجه رسانه‌اي سينما به آن معنا نيست که آن وجه را رد کند يا کم اهميت جلوه دهد. مسلم است که سينما اهميت خود را مديون تلفيق صنعت و تجارت، هنر و شگرد‌هاي رسانه‌اي است.  امروز بسياري راغب به ساختن فيلم سينمايي هستند و در راه ساخت اين فيلم  به دنبال حرف‌هاي تازه مي‌گردند، نه از آن لحاظ که اهل هنرند، بلکه صرفاً به آن جهت که سينما خود يک نوع تجارت پول ساز است به شرط آن که دغدغه‌ي پول ساز روز جامعه را بداني! دليل ديگر مبنا بر صنعتي بودن سينما وسايل مکانيکي است که درساخت يک فيلم دخيلند «روشن است که پيدايش سينما نتيجه‌ي تکميل ابزارهاي مکانيکي است که در هيچ زمان ديگري نمي‌توانست وجود داشته باشد. اما اين واقعيت قابليت بياني سينما را مورد انکار قرار نمي‌دهد. با توجه به همين قابليت بياني است که سينما را هنر ــ به مفهوم مصطلح ــ دانسته‌اند. تکنولوژي سينما هرگز از قابليت بياني آن قابل تفکيک نيست و امکان بيان در سينما تنها با مهارت يافتن در تکنيک آن ميسر مي‌شود ولا‌غير» (آويني، 57:1375).

فهرست مطالب

1-6 پيشينه    8

1-6-1 پيشينه خارجي    9

1-6-2 پيشينه داخلي    9

1-7 کليد واژه‌ها    11

فصل دوم: مروري بر تحقيقات پيشين و ادبيات تحقيق

مقدمه    13

2-1  سينما    14

2-1-1 سينما هنر، صنعت يا رسانه    14

2-1-2 سينما و کارکردهاي آن    16

2-1-3 آگاهي اجتماعي ـ جامعه‌پذيري در سينما    18

2-1-4 سينما، زن، مذهب و سياست ايران تا دهه‌ي 70    21

2-5-4مباني نظري رسانه‌ها    62

- نظريه پردازان  رسانه‌ها    66

- ديويد رايزمن    66

- مارشال مک لوهان    67

- فرديناند تونيس    67

- الوين تافلر    68

- والتر ليپمن    68

- استوارت‌هال    69

- برنارد برلسون    69

-‌هاولند، جانيس    69

- لازارسفلد    69

- ژوزف کلاپر    70

- تامپسون    70

- فانک‌هاوزر، شاو.    71

- مک کورمک    71

- لاسول    71

- نظريات رسانه‌هاي جمعي    72

- نظريه تجربه تأثيرات‌ترکيبي    72

- نظريه وابستگي    73

- نظريه مارپيچ سکوت    74

- نظريه دروازه بانان    74

- نظريه گروه مرجع    

- نظريه برجسته‌سازي    

- نظريه کاشت    

- نظريه کارکرد گرايي رسانه    

2-7 چارچوب نظري تحقيق    

منابع

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​نظریه های هویت 57 صفحه پاورپوینت انگیزش در کار پرسشنامه بررسی مولفه های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت اعضا هیات علمی دانشگاه پاورپوینت واژه شناسی معماری ایران پیرنیا پاورپوینت هرم صلح فاستر