👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی و همکاران (1391) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 7 مقیاس 6 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات

6

حجم

12/514 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی و همکاران (1391) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 7 مقیاس 6 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مقیاس مهارتهای ارتباطی وکیلی

این پرسشنامه توسط وکیلی وهمکاران (1391) تهیه وتدوین گردید این پرسشنامه دارای7 مقیاس می باشد.که هرمقیاس دارای 6سوال می باشد.این پرسشنامه دارای  لیکرت 5درجه ای است وشیوه نمره گذاری این پرسشنامه به ترتیب زیر می باشد: بسیارضعیف نمره (4-1)،ضعیف نمره (8-5)، متوسط نمره (12-9)، خوب نمره (16-13)، عال نمره (20-17)می باشد.دراین پژوهش نمرات بصورت فاصله ای در نظر گرفته می شود و نمره آن حداکثر 210 می باشد.

1-مهارتهای ارتباطی عمومی

2-مهارتهای ارتباطی سخن گفتن

3-مهارتهای ارتباطی  گوش دادن فعال

4-مهارتهای ارتباطی  تفسیر وشفاف سازی صحبتهای مخاطب

5- مهارتهای ارتباطی  سوال پرسیدن

6-مهارتهای ارتباطی  بازخورد

7-مهارتهای ارتباطی  تشویق وتحسین

3-4-4-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی

روایی این پرسشنامه براساس روایی محتوای محاسبه شده توسط وکیلی وهمکاران(1391)،که از مقادیرجهت تمامی گویه های ابزاربالاتر از51/ بود.پایایی این پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ محاسبه گردیدکه برساس نتایج به دست آمده آلفای کرونباخ 1-مهارتهای ارتباطی عمومی85/،2-مهارتهای ارتباطی سخن گفتن83/،3-مهارتهای ارتباطی  گوش دادن فعال80/،4-مهارتهای ارتباطی  تفسیر وشفاف سازی صحبتهای مخاطب80/، 5- مهارتهای ارتباطی  سوال پرسیدن 74/، 6-مهارتهای ارتباطی  بازخورد 77/، 7-مهارتهای ارتباطی  تشویق وتحسین79/(وکیلی، حیدرنیا، نیکنامی،1391). براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه مهارتهای ارتباطی 88/. می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت محصول در بازاریابی ورزشی عناصر کلیدی رهبری تحول گرا و دستاوردهای آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند 61 صفحه بهینه سازی مصرف برق با استفاده از دستگاه آنالایزر پاورپوینت تحلیل کتابخانه جومه فوستر اسپانیا