👈 فروشگاه فایل 👉

اصول هوش اخلاقی کارکنان و بررسی آن در مدیریت و دین اسلام

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصول هوش اخلاقی کارکنان و بررسی آن در مدیریت و دین اسلام

این پایان نامه در مورد هوش اخلاقی و با موضوع .اصول هوش اخلاقی کارکنان و بررسی آن در مدیریت و دین اسلام می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

52

حجم

130/526 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد هوش اخلاقی و با موضوع .اصول هوش اخلاقی کارکنان و بررسی آن در مدیریت و دین اسلام می باشد. لنينك و كيل  (2005) هوش اخلاقي را توانايي تشخيص درست از اشتباه مي دانند كه با اصول جهاني سازگار است. به نظر آنان چهار اصل هوش اخلاقي، بدين‌گونه براي موفقيت مداوم سازماني و شخصي ضروري است:

1ـ درستكاری: يعني ايجاد هماهنگي بين آنچه كه به آن باور داريم و آنچه كه به آن عمل مي كنيم. انجام آنچه كه مي دانيم درست است وگفتن حرف راست در تمام زمانها. كسی كه هوش اخلاقی بالايی دارد، به شيوه ای كه با اصول و عقايدش سازگار باشد، عمل می كند. 

2ـ مسئوليت پذيری: كسی كه هوش اخلاقي بالايي دارد، مسئوليت اعمال و پيامدهای آن اعمال، همچنين اشتباهات و شكست های خود را نيز می پذيرد. 

3ـ دلسوزی: توجه به ديگران كه داراي تاثير متقابل است. اگر نسبت به ديگران مهربان ودلسوز بوديم، آنان نيز در زمان نياز با ما همدردی می كنند و مهربان خواهند بود. 

4ـ بخشش: آگاهی از عيوب خود وتحمل اشتباهات ديگران. 

آنها نیز 10 خرده مقیاس شامل انسجام، صداقت، شجاعت، رازداري، انجام تعهدات فرد ـ مسؤوليت  پذيری (پاسخگويی) در برابر تصميمات شخصي، خودکنترلی وخودمحدودسازی، کمک به ديگران (قبول مسؤوليت براي خدمت به ديگران)، مراقبت از ديگران (مهربانی)، درک احساسات ديگران (بشردوستی و رفتار شهروندی) و درک نيازهاي روحي خود (ايمان، اعتقاد و تواضع) مي باشد. آن ها بر اساس اين مدل خود، پرسشنامه اي نيز براي تعيين سطح هوش اخلاقی و ابعاد زيرمجموعه ی آن در افراد تدوين کردند (بهرامی و همکاران، 1391).به زعم بوربا (2005) هفت اصل مورد نياز براي هوش اخلاقي، هوشياری، هم دردی، خودكنترلی، توجه و احترام، مهربانی، صبر و بردباری و انصاف است .

دیدگاه اسلامی اصولی متفاوتی در خصوص هوش اخلاقی ارائه داده است. این اصول به شرح زیر می باشند.

1. هوشياری

قرآن همواره اولين توصيه به هوشياري را به مؤمنان مي كند كه بايد آماده و هوشيار باشند. براي مثال در سوره نساء، آيه ۷۱ مي فرمايد «يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعاً»؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد آمادگی و هوشياري خود را حفظ كنيد و سلاح جنگي را برگيريد، سپس گروه گروه به صورت دسته جات پراكنده يا دسته جمعی به سوی دشمن حركت كنيد.پيامبر (ص) مي فرمايد: متانت، هدايت، نيکوکاري، پارسايي، کاميابي، ميانه روي در راهپيمايي، ميانه روي در امور زندگي، راستي، بزرگواري و شناختن دين خدا، اين همه در سايه هوشياري نصيب خردمند مي شود؛ پس خوشا به حال آنکه بر اساس برنامه درست گام بر مي دارد (حرانی، 1385). همچنين می فرمايد: ای علی؛ سه چيز است كه اگر در كسی نباشد، كارش سرانجام نگيرد: پرهيزی كه  او را از مصيبت خدا بازدارد، دانشي كه او را از نادانی شخص كم خرد برهاند و عقلی كه به وسيله آن با مردم رفتار  لطف آميز و مدارا نمايد (مختارپور و سیادت، 1388). امام علی (ع) خطاب به مالك اشتر مي فرمايد:  «كاملاً هوشيار باش كه هنگام پيشنهاد صلح به دشمن نزديك نشوی و بی احتياطی نكن (حرانی، 1385).

2. هم دردی

امام علي (ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالك می فرمايد: «پس بايد دوست داشتنی  ترين اندوخته ها در نزد تو اندوخته كار نيك باشد كه مقصود از آن فراهم آوردن رعيت و رعايت آنهاست. پس همت خود را از رسيدگي به نيازهاي شان دريغ مدار، پس از حقوق آنان پاسداري كن و سهمي از غلات املاك خالصه اسلام را در هر شهري به آنان اختصاص ده، آنچه بر عهده تو نهاده اند، رعايت حق ايشان است، مبادا توجه به امور ديگر از پرداختن به آنان بازت دارد (مختارپور و سیادت، 1388).امام علی(ع) نيز در سخناني مي فرمايد: «احسان و كمك به بندگان خدا توشه مناسبی برای آخرت است (آمدی، 1337). كمك به مردم بخش مهمي از ايمان است (همان، 52).

فهرست مطالب

تعریف نظری هوش اخلاقی

تعریف عملیاتی هوش اخلاقی

2-1. مقدمه    12

2-3.هوش اخلاقی کارکنان     28

2-3-1.هوش    28

2-3-2.اخلاق در کار و تعاریف و ماهیت    .29

2-3-3.اخلاق کار    30

2-3-3-1.هوش اخلاقی    31

2-3-4.اصول هوش اخلاقی در مدیریت    33

2-3-4-1.اصول هوش اخلاقی کارکنان    34

2-3-5.اصول هوش اخلاقی در اسلام    39

2-3-6.دیدگاه ها و مدل های مختلف در مورد هوش اخلاقی      43

2-3-7.تأثیر هوش اخلاقی بر عملکرد سازمان    43

2-5پیشینه تحقیق

2-5-1.تحقیقات داخلی

2-5-2.تحقیقات خارجی

منابع

👇محصولات تصادفی👇

جرایم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه و بررسی علل آنها مدل پذیرش فناوری tam در صنعت بانکداری و اصلاح آن با توجه به شرایط ایران Galerkin در حل معادلات دیفرانسیل پاورپوینت كاربرد اهرمها در بدن بلوک های آماده (هچ آماده) برای اتوکد