👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی در 190 اسلاید(5 فصل اول قابل ویرایش) جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

190

حجم

1396/409 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

ppt

توضیحات کامل

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

بخشی از متن:

مفاهيم اساسي

1-جامعه

2-نمونه

3-داده هاي آماري

4-متغير

شاخص هاي گرايش مركزي:

1-ميانگين

2- ميانه

3- نما

4- چاركها

1- ميانگين

الف-میانگین حسابی:

فرض كنيد جامعه مورد بررسي داراي Nعضو Xn;…;X2;X1 باشد. ميانگين جامعه از رابطه زير بدست مي آيد.

ب- میانگین هندسی:

اگر Xn;…;X2;X1 يك نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسي باشد ميانگين هندسي از رابطه زير بدست مي آيد و با علامت G نمايش داده مي شود.

پ-میانگین هارمونیک:

اگر Xn;…;X2;X1 يك نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسي باشد ميانگين هارمونيك از رابطه زير بدست مي آيد و با علامت H نمايش داده مي شود.

ت- میانگین پیراسته:

اگرkتا از مشاهدات حذف شده باشند ميانگين پيراسته از رابطه زير بدست مي آيد .kو...

فهرست مطالب:

فصل اول: آمار توصیفی

-مفاهیم اساسی

-شاخص های گرایش مرکزی

-شاخص های پراکندگی

-جدول توزیع فراوانی

-نمودارها

-چولگی و برجستگی

-کدگزاری

-جامعه آماری دو بعدی

فصل دوم: احتمال

1- فضای نمونه

2- پیشامد

3- شمارش

4- اصول شمارش

5- جایگشت

6- ترکیب

7- احتمال

8- تابع احتمال

9- قوانین احتمال

10- احتمال شرطی

11- دو پیشامد

12- فرمول بیز

فصل سوم: توزیع متغیرهای تصادفی

1- متغیر تصادفی

2- متغیر تصادفی گسسته

3- متغیر تصادفی پیوسته

4- تابع توزیع F(x)

5- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی

6- تابع توزیع توام

7- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای

8- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی

9- استقلال دو متغیر تصادفی

10- امید ریاضی

11- گشتاورها

12- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی

13- چولگی و برجستگی در جامعه

14- تابع مولد گشتاورها

15- نامساوی مارکف و چبیشف

فصل چهارم:توزیع های احتمال خاص

1- توابع احتمال خاص گسسته

2- توابع چگالي احتمال خاص پيوسته

فصل پنجم: توزیع های نمونه گیری

1- برآوردگر

2- توزیع مشترک

3- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل

4- توزیع میانگین

5- قضیه حد مرکزی

6- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای

7- توزیع واریانس نمونه

8- توزیع t

9- توزیع نسبت واریانس دو نمونه

فصل ششم: برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر

فصل هفتم: آزمون فرض های آماری

فصل هشتم: همبستگی و رگرسیون

ضریب همبستگی

خط رگرسیون

پیش بینی

آزمون فرض برای آلفا

آزمون فرض برای بتا

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع آموزش و توسعه ی نیروی انسانی پاورپوینت TD ABC هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا پاورپوینت پذیره نویسی چیست مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی پاورپوینت بازرسی فنی جوش به روش بازدید چشمی