👈 فروشگاه فایل 👉

مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست

ارتباط با ما

... دانلود ...

مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست ، در حجم 167 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

167

حجم

11980/525 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

فایل ورد مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست ، در حجم 167 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:

1-1- مقدمه

پديده بي سرپرستي عمري طولاني و به درازي طول ساليان خلقت دارد . گروهها و جماعات آدمي در دسته هاي كوچك و بزرگ در كوهها ، دشتها ، و جنگلها و در حواشي رودخانه دائماً در معرض آسيب و هجوم كنترل نشده طبيعت اطراف بوده اند . سيل زلزله حملات وحوش و تهاجم گروههاي متخاصم پيوسته بشر را تهديد مي كرد كه حاصل آن شكستن ستونهاي خانه بود و ايجاد بي سرپرستي سالياني پس از آن اگر چه در راستاي رشد تمدن انساني ، تهاجمات و ضايعات طبيعي كاهش پيدا كرد ، ليكن ابزار و عوامل نابود كننده در دست و كنترل زور مداران قرار گرفت و دامنه آن وسعت يافت ، بطوريكه گاه جبران آن تا نسلها ميسر نگرديد و آسيبهاي ناشي از جنگهاي قومي و قبيله اي از محدوده خرابيهاي سيل وزلزله گذشت و ويرانگريهاي ـ مغول و بربر ، نابودي مردان و كنيزي زنان و كودكان را به دنبال آورد . پس از مرگ قرون وسطي و زايش رنسانس شكل ضايعات انساني نيز دگرگون شد چرا كه صاحبان قدرت مي بايد ابزاري براي مهار انسان آزاده مي يافتند تا شايد حريت او را مستمسكي براي نابوديش قرار دهند . و بدين شكل فضاي خالي از معنويت رشد سرطاني افكاري را اينچنين افزايش داد و بذر انحراف در مزرعه پاك انسانيت پاشيده شد .

جنگهاي جهاني اول و دوم ضربه محكمي بر پيكره جامعه بشري بود كه ويراني و سرگرداني و بي سرپرستي فراواني در پي داشت اگر چه امروزه دامنه و وسعت جنگها از جهانشمولي خود كاسته است .

و...

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه 2

1-2- ضرورت انتخاب پروژه 3

1-3- بیان مسئله 3

1-4- اهمیت انتخاب موضوع 4

1-5- روش تحقیق 5

1-6- اهداف کلی پروژه 6

فصل دوم: مروری بر منابع و تحقیقات

2-1- بخش اول شناخت کودک8

2-1-1- مقدمه 8

2-1-2- اهمیت دوران کودکی 8

2-1-3- رشد وپروش 9

2-1-4- عوامل موثر در ایجاد شخصیت در کودکان 13

2-1-5- کودک ، معماری و فضا 20

2-2- بخش دوم تعریف واژه ها 25

2-2-1-تعاریف 25

2-2-2- یتیم از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی 27

2-2-3- لزوم رسیدگی به ایتام 27

2-2-4- یتیم و دولت اسلامی 29

2-2-5- یتیم و دارالایتام 29

2-3- بخش سوم 30

2-3-1- تفاوتهای بین محیط خانواده و شبانه روزی 30

2-3-2- اثرات غم انگیز و زیانبار محرومیت از مهر مادری 33

2-3-3- خلاصه ای از مشکلات فرزندان دور از خانواده وارائه برخی پیشنهادات

در جهت رفع این مشکلات 34

2-4- بخش چهارم35

2-4-1- اجمالی در خصوص پدیده بی سرپرستی وبدسرپرستی و علل آن ها 35

2-4-2- علل و انگیزه هایی که سبب سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی می گردد 36

2-4-3- روند برخورد صحیح با کودکان بی سرپرست 38

2-4-4- آخرین دستاوردهای جهان در راستای واحدهای اقامتی ـ مراقبتی 41

2-4-5- وظایف بهزیستی و شرایط سرپرستی کودکان از والدین (تصویری از وضعیت موجود مسائل و برنامه ها ) 42

2-4-6- مشکلات بهزیستی و مراکز شبانه روزی 44

2-4-7- پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در بهزیستی 45

فصل سوم: تاریخچه و نمونه های موردی

3-1- بخش اول تاریخچه حمایت کودکان بی سرپرست 47

3-1-1- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان 47

3-1-2- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران 48

3-2- بخش دوم57

3-2-1-موسساتی که قبل از انقلاب عهده دار نگهداری و حضانت از کودکان

بودند 57

3-2-2-کلیه مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست درایران (در حال حاضر) 60

3-3-بخش سوم نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان 62

3-3-1-نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در آمریکا و اروپا 62

3-3-2-نحوه حمایت از بی سرپرستان در کشورهای آسیایی 63

3-4- بخش چهارم آئین نامه اجرائی شبانه روزی ها 64

3-4-1- مواد آئین نامه 64

3-5- نوع موسسات و سیستم های موجود68

3-5-1- نوع موسسات موجود در جهان امروز (بی سرپرستی در جهان امروز ) 68

3-5-2-بررسی سیستم های موجود در جهان 70

3-5-3-نمونه های موجود در جهان 74

3-5-4- بی سرپرستی در ایران ( نوع سیستم ها ) 83

3-5-5- نمونه هاي موجود داخلي84

فصل چهارم: ضوابط طرح و شناخت منطقه مطالعاتی

4-1- بخش اول تنظیم برنامه فیزیکی طرح 104

4-1-1- معیارهای انتخاب سایت 104

4-1-2- ضوابط انتخاب سایت 104

4-1-3- تعیین جمعیت هدف 105

4-2- بخش دوم انتخاب عملکردهای موجود در سایت 106

4-2-1- تعیین حوزه های کارکردی 106

4-2-2- بررسی عملکردهای پروژه 107

الف ) سکونتی ـ اقامتی 107

ب ) فضاهایی لازم برای گذراندن اوقات فراغت 109

ج) بخش اداری و سرپرستی 112

4-3- بخش سوم تعیین سطح و سرانه ها 115

4-3-1- بررسی سرانه ها 115

4-3-2-تعیین مساحت هر کاربری ( جداول ) 115

فضاهای طرح و سطوح مورد نیاز آنها 115

ساختمان شیرخوارگاه 115

بخش اداری 116

مهد کودک 116

4-4-بخش چهارم تعیین عوامل خارجی و محیطی موثر بر طراحی........118

4-4-1- ابعاد انسانی 118

4-5-مطالعات اقلیمی 123

4-5-1- جغرافياى طبيعى و اقليم استان گیلان 123

4-5-2- تقسيمات اقليمي گيلان124

4-5-3- ويژگيهاي اقليمي استان گيلان125

4-5-4- ويژگي‌هاي دمايي استان 126

4-5-5- ويژگي‌هاي رطوبتي استان 127

4-5-6- بارندگي در استان 128

4-5-7- نقش ارتفاعات در اقلیم استان گیلان 131

4-6- وجه تسمیه شهرستان رودبار 133

4-6-1- رودبار زیتون 133

4-6-2- معماری شهرستان رودبار134

4-6-3- زمین لرزه رودبار136

4-7- طراحی اقلیمی 138

4-8- بررسی ارتباط اجزاء مجموعه با یکدیگر 139

4-9 –توصیه های اجرائی (تاسیساتی ـ سازه ای ) 140

4-9-1- توصیه های اجرایی 140

سیستم تاسیسات 140

4-9-2- سیستم سازه 141

4-10- بخش هفتم طراحی 142

4-10-1- نظام حرکتی 143

4-10-2- نظام فضایی کالبدی مجموعه 145

ارتباط با محیط ( باز یا بسته بودن مجموعه ) 145

سهم توده و فضا 146

4-10-3- نظام عملکردی مجموعه 148

فصل پنجم: طرح سایت

5-1- سایت پلان 151

5-2- نقشه ها 152

5-3- تصاویر 155

منابع و ماخذ 157

این فایل با فرمت ورد در 167 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی درمانی 46 صفحه مبانی نظری شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان پاورپوینت بررسی سیستم های عامل پاورپوینت ارزیابی ۳۶۰ درجه چیست پاورپوینت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي