👈 فروشگاه فایل 👉

طبقه بندی راهبردهای زبان آموزی و عوامل تاثیرگذار بر آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

طبقه بندی راهبردهای زبان آموزی و عوامل تاثیرگذار بر آنها

این پایان نامه در مورد راهبردهای زبان آموزی و با موضوع طبقه بندی راهبردهای زبان آموزی و عوامل تاثیرگذار بر آنها می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

63

حجم

106/48 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد راهبردهای زبان آموزی و با موضوع طبقه بندی راهبردهای زبان آموزی و عوامل تاثیرگذار بر آنها می باشد. گرچه زبان‌آموزان راهبردهای متنوعی را به کار می‌برند، اما فهرست معینی از راهبردهای یادگیری وجود ندارد و بسته به نوع و حیطه کار پژوهش فهرستی ارائه می‌شود. انتخاب «بهترین» راهبرد همیشه کار آسانی نیست و به عقیده ماکارو (2008)، یکی از دشواری‌های جدی در مطالعه راهبردهای یادگیری فقدان شفافیت هم در تعریف و هم در طبقه‌بندی راهبردهاست. زبان‌آموزان می‌توانند از صدها راهبرد استفاده کنند. اومالی و همکاران  (1985؛ به نقل از فلاوردیو و میلر، 2005).

در پژوهشی درباره گروهی از زبان‌آموزان دبیرستانی زبان‌ انگلیسی گزارش کردند که زبان‌آموزان حدود 638 راهبرد متفاوت را به کار می‌برند. البته اومالی و شاموت (1990) این دامنه وسیع را در سه حوزه اصلی کاربردی خلاصه کردند: فراشناختی، شناختی، اجتماعی ـ عاطفی. راهبردهای فراشناختی آن‌هایی هستند که زبان‌آموزان از آن‌ها برای سازمان‌دهی، نظارت بر یادگیری و ارزیابی خود استفاه می‌کنند. راهبردهای شناختی فرآیندهایی هستند که زبان‌آموزان برای یادگیری از آن‌ها استفاده می‌کنند. راهبردهای اجتماعی ـ عاطفی شیوه‌هایی هستند که زبان‌آموزان به مدد آن‌ها از دیگران کمک می‌گیرد تا یادگیری خود را تقویت کنند و برای ادامه یادگیری به خود دل و جرئت دهند. آکسفورد (1990) یکی از پژوهشگران و نویسندگان شاخص در زمینه راهبردهای زبان‌آموزی است. فهرستی که او ارائه می‌دهد،  SILL ابزار پذیرفته شده‌ای برای پژوهش در زمینه‌شیوه‌های یادگیری است. راهبردهای آکسفورد از یک پرسش‌نامه شش بخشی شامل 50 عبارت تشکیل شده است که زبان‌آموزان در مقیاس (5-1) از "هرگز در مورد من صدق نمی‌کند" تا "همیشه در مورد من صدق می‌کند" به آن پاسخ می‌دهند.

فهرست مطالب

-1-10 مفاهیم و اصطلاحات تخصصی    6

راهبردهای زبان آموزی    7

-مقدمه    7

-2-2-2تعاریف راهبردهای زبان‌آموزی    8

-2-2-3راهبردهای زبانآموزی از دیدگاه شناختی    10

-2-2-4شیوههای یادگیری و راهبردهای زبانآموزی    13

-2-2-5 طبقه‌بندی راهبردهای زبان‌آموزی    14

-2-2-6 عوامل تأثیرگذار به کارگیری راهبردها    16

-2-2-6راهبردهای شنیداری    18

-2-2-7 راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی    24

-2-2-8 روش‌های سنجش راهبردهای شنیداری    27

-2-2-8-1 راهکارهای مبتنی بر گذشته (پرسشنامهها، مصاحبهها)    28

-2-2-8-2 مشاهده    29

-2-2-8-3 شیوه بلند فکر کردن    30

-2-2-8-4 شیوه روزنگاری    31

-2-2-8-5 فناوری رایانهای    32

-2-2-9 جمعبندی مطالب بخش راهبردهای زبانآموزی    32

-2-3پیشینه    34

-2-3-1 مقدمه    34

-2-3-2 رابطه بین درک شنیداری و راهبردهای شنیداری    34

-2-3-2 به کارگیری راهبردهای شنیداری، تفاوت‌ها و رفتارها    40

-2-3-3 راهبردهای شنیداری و دانش پیشین    43

-2-3-4 آموزش راهبردهای شنیداری و درک شنیداری    50

-2-3-5 تعامل راهبردها در درک شنیداری    55

کتابنامه    59

👇محصولات تصادفی👇

امنیت شبكه و رمزگذاری و رمزگشایی بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل بررسی آماری قاچاق انسان در اسناد ایران و اسناد بین المللی پاورپوینت زندگینامه اروین شرودینگر پاورپوینت ارزيابي و صدور اختيارات معامله (option)