👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس ، عدالت سازماني با سازگاري شغلي

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس ، عدالت سازماني با سازگاري شغلي

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس ، عدالت سازماني با سازگاري شغلي

مشخصات فایل

تعداد صفحات

39

حجم

64/444 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس ، عدالت سازماني با سازگاري شغلي

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 39

مهمترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان،نیروی انسانی است و بی شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی آن بستگی دارد.از زمانی که کار،جایگاه مهمی را در زندگی افراد به خود اختصاص داده است نه تنها وضعیت جسمانی افراد بلکه روان آنها را متاثر می سازد.اگر سازمان ها دغدغه توسعه منابع انسانی و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در بازار را دارند،برآوردن نیازهای کارمندان امری ضروری و مهم است(حسيني ،1392) .

يكي از عواملمربوطبهايجادهماهنگيدركار،سازگاريشغلياست . رضايت،محركرفتارترميموبازسازياستونارضايتي،محركرفتارسازگاراست . دربعضيجاها،عدمتطابقبيننيازهاييكشخصومزايايمحيطيچشمگيراستوشخصبالاجبارطريقسازگاريرادرپيشخواهدگرفت . سازگاريشغليبرايادامهياشتغالموفقيتآميزعاملمهميبهشمارميرود . هرفرديانتظارداردكهاشتغالبهكارموردنظر،خشنوديوسلامتواعتباربرايفردتأميننمايدونيازهاياوليهاشرابرطرفسازد (صادقيان ، 1388 ، ص51).

درزمينةسازششغليتعاريف زياديارائهشدهاست؛ميتوانگفتسازششغليتركيبومجموعهايازعواملروانيوغيرروانياست (صادقيان ، 1388 ، ص51) .

سازگاری شغلی عبارت است از حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل مورد نظرپس از اشتغال . سازگاری شغلی شامل شرح و توضیح رفتارهایی است که منجر به اجرای موثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به سوی نقش کاری جدید می گردد ( حسيني ، 1392) .

سازگاري شغلي ترکيبی از مجموعه عوامل روانی و غير روانی است. عواملی چون ارتباط متقابل با سايرين; ديد مثبت نسبت به شغل; درآمد کافی و ارزشگذاری به کار باعث می‏شوند که فرد با شغلش سازگار گردد و به آن ادامه دهد ( گذل زاده ، 1385).

سازگاري شغلي عبارت است از اجراي درست وظايف و مسئوليت هاي شغلي در سطح محلي وملي در يك فرهنگ خاص(ارلي و انگ،2003،ص41) .

2-1-2 عوامل موثر بر سازگاري شغلي

1-پول: هر کارگر یا کارمند در قبال کاری که انجام می دهد باید به او پول داد اما این پول نباید شخصیت اورا پایین بیاورد و شخصیت کارمند مهمتر ازپولی است که به او می دهیم.

2-امنیت شغلی: یعنی کاری را که در دست دارد سالها ادامه خواهد داد.امنیت شغلی گاهی از پول هم مهمتر می شود زیرا شخص علاقه مند است که کارش دائمی باشد هرچند مزدش زیاد نباشد.همچنین امنیت شغلی است که افراد را به سمت کارهای دولتی می کشد.

3-شرایط مساعد کار:مردم دوست دارند که در محیط تمیز،آراسته، جالب و خوشایند کار کنند.

4-فرصت پیشرفت:یعنی فرصت پیشرفت همیشه وجود دارد و او می تواند با ایجاد شرایط لازم و روشن به درجات بالا ارتقاء یابد وپاداش بیشتری بگیرد.

5-روابط شخصی:مردم دوست دارند با افرادی کار کنند که بین آنها محبت وارتباط متقابل باشد در واقع هر کارمند دوست دارد که کارمند دیگر دوست مهربان او باشد و مورد محبت مدیرش باشد و همچنین مدیر به پیشرفت کارمندش توجه کند.

6-هماهنگی با استعداد شخص:شخص زمانی از کار خود لذت خواهد برد که با استعداد بدنی و عقلی او یکی باشد.

7- هماهنگی با رغبت: یعنی متناسب با علایق فرد باشد.

8- مهارت:مهارت عبارت است از میزان تبحری است که فرد در گذشته برای انجام کاری به طور موفقیت آمیز کسب کرده باشد.

9- عدم تبعیض بین کارمندان ( حسيني ،‌1392).

فهرست مطالب

سازگاري شغلي

عوامل موثر بر سازگاري شغلي

نظريه هاي سازگاري شغلي

عدالت سازماني

ابعاد عدالت سازماني

نظريه عدالت سازماني

عزت نفس

ابعاد و زمينه هاي عزت نفس

نظريه عزت نفس

پيشينه پژوهش

پژوهش هاي داخلي

پژوهش هاي خارجي

منابع

👇محصولات تصادفی👇

بررسی هستی شناسی و انسان شناسی در رویکرد تفکر اتقادی جنسیت و اختلال بدشکلی بدن در سنین مختلف و بررسی شیوع آن پاورپوینت ارزيابي نحوه سرويس تنيس کتاب نظریه حلقه و مدول فایل ماشین کاری قطعه کار با نرم افزار مسترکم (Mastercam) به همراه جی کدهای CNC