👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال وحشت زدگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال وحشت زدگی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال وحشت زدگی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

65

حجم

227/356 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

اختلال وحشت زدگی به حمله های وحشت زدگی بازگشتی غیرقابل انتظار اطلاق می شود( ملاک الف). حمله وحشت زدگی یک موج ناگهانی ترس یا ناراحتی شدید است که در مدت چند دقیقه به اوج خود می رسد، و در طول این مدت چهار یا بیشتر از 13 علامت شناختی و جسمانی بروز پیدا می کند. اصطلاح برگشتی  به طور تحت الفظی به معنای بیشتر از یک حمله وحشت زدگی غیر منتظره می باشد. اصطلاح غیرمنتظره  به حمله وحشت زدگی اطلاق می شود که هیچ دلیل مشخصی را در مدت بروز ندارد به طور مثال زمانی که فرد در وضعیت آرام قرار دارد یا از خواب برخاسته است حمله بروز پیدا می کند. در مقابل حمله های وحشت زدگی منتظره ، حمله هایی هستند که یک دلیل مشخص برای آن وجود دارد از جمله موقعیتی که در آن به طور معمول حمله وحشت زدگی ظاهر می شود. تعیین منظره یا غیرمنتظره بودن حمله وحشت زدگی توسط بالینگر از طریق تلفیق اطلاعات حاصل از پرسشگری درباره توالی حوادثی که منجر به حمله می شود یا قضاوت فردی خود افراد درباره کدام حمله به خاطر دلیل مشخصی بوده یا نبوده؛ مشخص می شود. تفسیرهای فرهنگی ممکن است بر تعیین منتظره یا غیر منتظره بودن حمله وحشت زدگی تاثیر بگذارد. 

 اختلال وحشت زدگی با سطح بالاتر ناتوانی های اجتماعی، شغلی، جسمانی؛ هزینه های قابل توجه اقتصادی؛ و تعداد بالاتر ملاقات های پزشکی بین افراد با اختلال های اضطرابی؛ مرتبط است و در صورتی که اختلال وحشت زدگی با گذرهراسی همراه باشد، تاثیرات آن بیشتر است. افراد با اختلال وحشت زدگی با فراوانی بیشتری از مدرسه یا کار برای ملاقات های پزشکی غیبت می کنند که ممکن است منجر به از دست دادن کار یا اخراج از مدرسه بشود. در سالمندان، ممکن است آشفتگی در وظایف مراقبتی یا فعالیت های داوطلبانه باشد. حمله های وحشت زدگی با علایم کامل معمولا نسبت به حمله های با علایم محدود با مسایل بیمارشناختی بیشتری همراه است( از جمله استفاده از خدمات مراقبتی بیشتر، ناتوانی بیشتر، کیفیت زندگی ضعیف تر) (DSM-5;2013).

فهرست مطالب

3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی بر مبنای 2013 :DSM-5    1

3-3-2 اختلال وحشت زدگی    4

1-3-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5    4

جدول 3-2: ملاک های تشخیصی DSM-5 برای اختلال وحشت زدگی    6

2-3-3-2 همه گیری اختلال وحشت زدگی    7

3-3-3-2 مسایل تشخیصی مرتبط با فرهنگ    8

4-3-3-2 پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی    9

5-3-3-2 تصریح کننده حمله وحشت زدگی    9

6-3-3-2 ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی    11

7-3-3-2 همه گیری حمله های وحشت زدگی    12

8-3-3-2 پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی    13

4-2 بررسی مفهوم شیوع شناسی    13

1-4-2 مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی    14

2-4-2 مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی    16

جدول 8-2 تفاوت بین همه گیری و میزان بروز    16

1-2-4-2 همه گیری    17

2-2-4-2 میزان بروز    18

3-4-2 اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی    19

4-4-2 فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی    20

5-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی    21

6-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران    22

جدول 9-2 نتایج مطالعات همه گیر شناسی از سال 1964 تا 1381    24

7-2 شیوع شناسی اختلال های اضطرابی    25

8-2 تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی    26

9-2 وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی    28

پیشینه تحقیق    29

منابع 62

👇محصولات تصادفی👇

حکومت مندی بوستان سعدی و بررسی فرضیه تکنولوژی مرکز ثقل فلسفه سیاسی پاورپوینت تحلیل باغی در قلب معماری داخلی ساختمان مسکونی پاورپوینت تحلیل باغ اوتیسم، مجموعه تفریحی و اقامت موقت معلولین ذهنی اصفهان پاورپوینت تحلیل باغ جهان نما شیراز پاورپوینت خانواده شب بو