👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه در مورد حمایت اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه در مورد حمایت اجتماعی

فصل دوم پایان نامه در مورد حمایت اجتماعی و با موضوع رابطه بین میزان حمایت اجتماعی ومیزان سلامت عمومی بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

129

حجم

287/758 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

جوانان به عنوان نیروی فعال جامعه محسوب می شوند و نقش خطیری در سازندگی کشور ایفا می کنند. بنابراین توجه به سلامت آنها ضروری است. از سوی دیگر، امروزه زندگی شهری واقتضائات آن، افراد وبه ویژه جوانان  را با فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی روبرو کرده است. در این میان یکی از راهبردهای مناسب برای کنار آمدن با فشارهای زندگی روزمره جلب حمایت اجتماعی از سوی افراد وتامین سلامت عمومی آنهاست. به طوری که طبق نظر لین، حمایت اجتماعی یکی از پیش بینی کننده های سلامت محسوب می شود.

بیماری از بدو پیدایش بشر وجود داشته است وهیچ فردی به طور کامل درمقابل آن مصونیت ندارد واین خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند. در تعادل سلامت،  انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه مورد بحث است، پدیده هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه سیستم نظام او اثر می گذارند و از آن تاثیر می پذیرند. بدون شک عوامل متعددی برسلامت جسمانی وروانی افراد تاثیرگذارند، عواملی وجود دارند که می توانند به سلامتی آسیب وارد کنند ودرمقابل عواملی نیز وجود دارد که  می توانند سلامت افراد را ارتقا ببخشند؛

ازجمله این عوامل می توان  به حمایت اجتماعی اشاره نمود که به افراد کمک می کند تا با شرایط استرس زا کنار بیایند وآسیب روانی وجسمانی کمتری را متحمل شوند. برای روشن شدن بهتر بحث مادر این فصل ابتدا تاریخچه مطالعه سلامت عمومی وحمایت اجتماعی را مطرح کرده و سپس تعاریفی راجع به سلامت وحمایت اجتماعی وعوامل موثر برآنها مطرح گردیده ودرادامه نظریه ها ومدلهای مربوط به موضوع وپیشینه پژوهش در ایران وجهان مطرح شده ودر پایان چهارچوب نظری ، الگوی نظری، فرضیات پژوهش وسوالات پژوهش ارائه می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه    2

2-1- طرح مساله    3

3-1- انگیزه پژوهشگر    6

4-1- اهدف پژوهش    7

5-1- ضرورت و اهمیت موضوع    7

6-1- فایده پژوهش    8

روش پژوهش

1-3- مقدمه    96

2-3- روش پژوهش    96

3-3- جمعیت آماری    97

4-3- حجم نمونه    97

4-3- روش نمونه گیری    98

6-3- واحدپژوهش    99

7-3- ابزار پژوهش واعتبار وروایی    99

1-7-3- اعتبار وپایایی    99

8-3- تکنیک گردآوری اطلاعات پژوهش    101

9-3- روش تجزیه وتحلیل داده ها    102

10-3- تعریف مفاهیم    102

 تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای مستقل    102

تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای زمینه ای    105

 تعریف نظری وعملیاتی متغیروابسته    106

منابع

👇محصولات تصادفی👇

ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه سیستم شخصی سازی شده در آموزش الكترونیكی پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حجیت رأی اکثریت