👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی آزمون

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی آزمون

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آزمون که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

39

حجم

199/433 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی آزمون که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

در استفاده از آزمون ها، نه تنها باید ویژگی های مهم آن ها (اعتبار، روایی و حساسیت) را در نظر گرفت باید برخی و یژگی های دیگر را،که اهمیّت کمتری از ویژگی های اصلی ندارد، به حساب آورد.زیرا معلوم نیست که ما بتوانیم هر آزمونی را که دار ای اعتبار و روایی است در همه جا و همه شرایط مورد استفاده قرار دهیم.ویژگی های دیگری را که برای یک آزمون در نظر می گیرند عبارتند از:سهولت اجرا، سهولت   نمره گذاری، صرفه جویی در زمان و صرفه جویی در هزینه.

سهولت اجرای یک آزمون زمانی امکان پذیر خواهد بود که آزمون یک دستورالعمل کاملاًروشن،کلید تصحیح، شیوه نمره گذاری دقیق و معیار مقایسه،که آن را نرم یا هنجار می نامیم، داشته باشد.آزمونی که اجراکننده بارها باید دستورالعمل آن را بخواند تا خوب بفهمد،آزمونی که مدت زیادی برای اجرا لازم دارد، به طور کلی،آزمونی که وقت گیر است عملاًمورد استفاده قرار نخواهد گرفت.سهولت نمره گذاری هم زمانی امکان پذیر خواهد بود که نمره-گذاری کاملاًعینی  باشد.منظور از عینی بودن این است که اگر دو مصحح به یک ورقه نمره بدهند به نتیجه یکسانی برسند.این حالت زمانی اتفّاق می افتد که پاسخ آشکارا صحیح یا غلط باشد و درستی آن به قضاوت تصحیح کننده نیاز نداشته باشد.

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آزمون

2-6- تعریف آزمون    10

2-6-1- ویژگیهای اصلی یک آزمون  خوب    12

2-6-2- ویژگیهای فرعی یک آزمون خوب    15

2-6-3- نظریه کلاسیک نمره واقعی    16

2-6-4- نظریه خصیصه مکنون    17

2-6-5- عناصر مورد نظر در تهیّه و استاندارد کردن آزمونها    18

 پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در مورد آزمون

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 پاورپوینت نظریه های برنامه ریزی درسی (دیدگاه اجتماعی) محاسبه سطح مقطع راداري هواپيما با استفاده از معادله سهمي پاورپوینت بررسی و تحلیل مجموعه مسکونی زیتون