👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی

هدف از این پروپوزال سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی ، مورد پژوهی محلات منطقه 10 شهر تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

48

حجم

603/474 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف اصلی این پژوهش سنجش کیفیت زندگی ساکنین شهری در محلات منطقه 10 شهر تهران،  در سطح خرد شهری، با در نظر گرفتن هر دو کیفیت زندگی عینی و ذهنی و نیز ارائه راهبردهایی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در نواحی برنامه ریزی آن می باشد.

این پایان نامه بر آن است تا کیفیت زندگی را در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران با در نظر گرفتن هر دو کیفیت زندگی عینی و ذهنی و تلفیق آنها با یکدیگر مورد سنجش قرار دهد، تا حالت های کیفیت زندگی در این محلات تشخیص داده شود و بر اساس حالت های تشخیص داده شده اولویت های برنامه ریزی ارتقای کیفیت زندگی برای محلات مختلف منطقه 10 تعیین گردد.  این مطالعه توجه خاصی به نواحی دچار محرومیت خواهد داشت و برنامه های راهبردی در راستای بهبود وضعیت این نواحی تدوین خواهد نمود. 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش    1

1-1-مقدمه    2

2-1-سابقه و ضرورت پژوهش    2

3-1- مشکل پژوهش    4

4-1- اهدف پژوهش    4

1-4-1-هدف اصلی    4

2-4-2- اهداف فرعی    4

5-1- پرسش های پژوهش    5

6-1- فرضیه های پژوهش    6

7-1- تعریف اصطلاحات کلیدی پایان نامه    7

8-1- روش شناسی پژوهش    8

1-8-1- منابع داده ها و روش های جمع آوری آنها    8

2-8-1- تحلیل داده ها    9

3-8-1-  روش های تجویز راهکارها و راه حل ها در مرحله تجویز    15

9-1- ساختار پایان نامه    15

منابع و ماخذ    

چکیده انگلیسی    

فهرست جدول ها

جدول شماره 1-1- رویارویی اهداف و پرسش های پایان نامه    6

جدول شماره 2-1- گردآوری داده های ثانویه    9

جدول شماره 3-1- طیف لیکرت به کار رفته در پژوهش    11

جدول شماره 4-1- حالت های کیفیت زندگی    14

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-1-  چارچوب روش شناختی تحلیل داده ها    10

نمودار شماره 2-1-  ساختار پایان نامه    17

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت پاورپوینت تئوری های توصیفی افشاء داوطلبانه (فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری تألیف نیکومرام و بنی مهد) بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل دانلود پاورپوینت معماری روم پاورپوینت تحلیل طراحی رستوران با الهام از هنر اوریگامی