👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی امکان وجود یکی از احکام حاکم بر عقود سنتی در عقود الکترونیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی امکان وجود یکی از احکام حاکم بر عقود سنتی در عقود الکترونیکی

​​​​​​​در این مقاله سعی بر آن شده است تا امکان وجود یکی از احکام حاکم بر عقود سنتی، در عقود الکترونیکی بررسی شود.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

40

حجم

57/587 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این مقاله سعی بر آن شده است تا امکان وجود یکی از احکام حاکم بر عقود سنتی، در عقود الکترونیکی بررسی شود. باید توجه نمود که در امکان ورود در عقود نه تنها باید به خواست مشترک طرفین قرارداد بلکه باید به عرف حاکم بر اراده افراد و هم چنین قوانین خاص نیز توجه نمود. اما با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی در خصوص ورود در این گونه عقود تردیدهای فراوانی وجود دارد

به نحوی که برخی از حقوقدانان و صاحب نظران اینگونه عقود را نفی و اینگونه قراردادها را تابع قانون خاص خود می دانند. در نظر اول شاید اینگونه اظهار نظرات درست تلقی شود به ویژه در مواردی که این نظرات دارای مویدات محکمی نیز می باشند. در قراردادهای الکترونیکی اساسا حضور فیزیکی افراد منتفی است و به تبع آن خیار مجلس نیز در اینگونه عقود راه ندارد.

فهرست مطالب

حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک

چکیده

واژگان کلیدی: 

مقدمه

مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی

بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن

بند دوم: قلمرو بیع الکترونیکی

گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن

گفتار سوم: اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

مبحث دوم: پیشینه و جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

گفتار اول: تبیین پیشینه

گفتار دوم: جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

مبحث سوم: تشکیل قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول: روش های انعقاد قرارداد با اینترنت

بند اول: نامه الکترونیکی

بند دوم: انعقاد از طریق صفحه وب

بند سوم: انعقاد از طریق اتاق گفتگو

گفتار دوم: ایجاب و قبول، زمان و مکان تشکیل قرارداد

بند اول: ایجاب و قبول

بند دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد

گفتار سوم: شرایط اساسی معامله در قراردادهای الکترونیکی

بند اول: نحوه احراز قصد طرفین در انعقاد قرارداد الکترونیکی

بند دوم: نحوه احراز اهلیت طرفین

بند سوم: انواع موضوع معامله در قراردادهای الکترونیکی

بند چهارم: نحوه احراز مشروعیت قراردادهای الکترونیکی

گفتار چهارم: سامانه پیام خودکار

بند اول: تعریف سامانه پیام خودکار

بند دوم: سامانه پیام خودکار در حقوق ایران

مبحث چهارم: آثار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول: حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی

گفتار دوم: تعهدات طرفین در قراردادهای الکترونیکی

گفتار سوم: مسئولیت های طرفین

مبحث پنجم: ویژگی های قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول: عدم حضور فیزیکی طرفین در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

گفتار دوم: اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی

گفتار سوم: جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی

گفتار چهارم: ضرورت استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد

گفتار پنجم: صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده

مبحث ششم: انحلال بیع الکترونیکی

گفتار اول: ایفاء تعهد

بند اول: تعریف و ماهیت ایفاء تعهد

بند دوم: قواعد عمومی اجرای تعهدات

گفتاردوم: اقاله

گفتار سوم: انفساخ

بند اول: تراضی، سبب انفساخ

بند دوم: انحلال قهری

گفتار چهارم: فسخ

بند اول: معنا و ماهیت فسخ

بند دوم: مبنای خیارات

بند سوم: قابلیت و ماهیت اسقاط خیارات

بند چهارم: چگونگی اسقاط خیارات

بند پنجم: تعارض قوانین و خیارات

مبحث هفتم: قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

گفتار اول: وجود یا عدم وجود خیارات در عقد الکترونیکی

گفتار دوم: قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

گفتار سوم: حق انصراف

بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف

بند دوم: ماهیت حق انصراف

مبحث هشتم: آثار انحلال

گفتار اول: آثار انحلال در بیع الکترونیکی

گفتار دوم: حقوق تطبیقی

نتیجه گیری

منابع

منابع فارسی:

منابع عربی:

منابع لاتین:

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به خرید محصولات جعلی در یک کشور اسلامی جزوه اصول مدیریت دکتر علی رضائیان بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم (مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8 (موجودی مواد و کالا ) مبانی نظری و پیشینه تحقیق مديريت کيفيت فراگير در مدیریت بحران های سازمان