👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان

هدف از این مبانی نظری شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

175

حجم

284/259 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این پژوهش به شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی موثر در بهره وری سازمان می پردازیم. و مبانی نظری آن را برای شما ارائه می دهیم

امروزه واژه بهره وری را زیاد می شنویم.صاحب نظران صنعت ٬ اعتلای فعالیت های بشری را با این پدیده قابل اعتبار و ثمربخش تجزیه و تحلیل می کنند به راستی بهره وری چیست؟از کجا بایستی شروع شود؟توسط چه کسی یا کسانی آغاز گردد؟از چه طریق یا طرقی استفاده گردد؟اغلب از پیشرفتهای باور نکردنی ممالک شکست خورده جنگ از جمله آلمان و ژاپن واقعیتهایی را از طریق رسانه ها و یا به صورت عینی مشاهده میکنیم.آیا از خودمان پرسیده ایم که چگونه آلمان ٬ آلمان شد ٬ و ژاپن ٬ ژاپن؟

منابع صدمه دیده و کمیابی آن٬در این کشورها مشهود بوده اما تحول فکری و پنداشتها و نگرشهای موجود فرهنگ تحول پذیر ٬دلیل عمده دگرگونی های ابعادی و پیشرونده توسعه سریع و موفق بوده است ٬ بلی نیروی انسانی تحول پذیر با رهبری و مدیریت آشنا به زمان و مطلع از وقایع و مقتضیات توانستند شعار خواستن توانستن است  را ٬ از بالقوه بالفعل برسانند.

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه    12

بهره وری چیست؟    13

جمع بندی از تعاریف بهره وری    18

برداشتهای نادرست از بهره وری    18

جلوه ها، انواع، سطوح و ارکان بهره وری    21

بهره وری از دیدگاه قرآن    24

راهبردهای بهره وری    25

عوامل موثر در افزایش سطح بهره وری    33

عوامل ساختاری سازمان و بهره وری    51

اهمیت منابع انسانی و دیدگاه های نوین    53

بهره وری در ایران    55

نقش مدیریت در بهبود بهره وری    59

مدیریت چیست و چگونه تعریف می شود؟    61

عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری    65

عوامل برنامه ریزی    66

عوامل سازماندهی و به کارگیری نیروی انسانی    79

عوامل رهبری    101

عوامل نظارتی    111

عوامل هماهنگی    115

نظام سلامت    119

شاخصهای سلامت    123

پیشینه تحقیق     124

پیشینه تحقیق در ایران    124

پیشینه تحقیق در جهان    131

جمع بندی    134

شکل مفهومی    140

منابع   

👇محصولات تصادفی👇

غرور از منظر فیلسسوفان اسلامی و بررسی حکم اخلاقی غرور چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی مقاله پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد و نیروگاه بر رودخانه كارون در استان چهار محال و بختیاری پاورپوينت ستون‌های فولادی پر شده با بتن (CFT) و ستون های سنگی