👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی ept فام و تیلور - 1999

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی ept فام و تیلور - 1999

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی ept فام و تیلور 1999

مشخصات فایل

تعداد صفحات

5

حجم

20/629 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999)

اين پرسشنامه اقتباسي از پژوهش هاي فام و تيلور (1999) در حوزه ي عملكرد تحصيلي است كه براي جامعه ي، ايران اعتباريابي شده است (درتاج، 1383؛ به نقل از قلتاش و همکاران، 1389). آزمون عملكرد تحصيلي قادر است با 48 سئوال، 5 حوزه مربوط به عملكرد تحصيلي به شرح ذيل را اندازه گيري نمايد: 

عامل خود كارآمدي، تأثيرات هيجاني، برنامه ريزي، فقدان كنترل پيامد و انگيزش.

چکیده پرسشنامه سنجش عملکرد تحصيلي (ept) فام و تيلور:

مولفه : دارد

منبع : دارد

روایی  و پایایی : دارد

نمره گذاری و مختصات : دارد

نوع فایل : word (قابل ویرایش )

تعداد سوالات : 48 سوال

ابعاد و مولفه: 5 مورد

جدول ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه عملکرد تحصیلی

مقیاس                تعداد   نمونه     تعداد سوال    مقدار آلفا

خودکارآمدی           269     15-1      70/0

تاثیرات هیجانی       269    27-16      70/0

برنامه ریزی            269    35-28      75/0

فقدان کنترل پیامد    269    40-36      76/0

انگیزش                 269    48-41      75/0

کل                       269    48-1       70/0

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کارکردهای رفتار سازمانی ضرورت و لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری و تشریح ابعاد مختلف تعریفی و ویژگیهای آن نقد تخیلی نقاشی معاصر ایران با تاکید بر ماهیت طبیعت در آثار نقاشان پاورپوینت بودجه بندی و مفاهیم آن پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان