👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش و ارزیابی هوش اخلاقی لنیک و کیل

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش و ارزیابی هوش اخلاقی لنیک و کیل

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش و ارزیابی هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

3

حجم

22/409 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در سال (2005)

پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در سال (2005) در ده بعد و شامل 40 عبارت است و به صورت لیکرت (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و تمام اوقات) نمره گذاری شده اند. پایایی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 و روایی صوری  و محتوایی و هماهنگی درونی مولفه هایث آن توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفته است. بیشترین همبستگی درونی بین بخشش و دلسوزی با هوش اخلاقی 86/0 و کمترین همبستگی بین درستکاری با هوش اخلاقی 66/0 می باشد. 

هدف: سنجش و ارزیابی توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی

تعداد گویه ها: ۴۰

پرسشنامه هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی در اخلاقیات، اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است. این آزمون توسط لنیک و کیل در سال ۲۰۰۵ تدوین شد.

چکیده پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی لنیک و کیل:

مولفه : دارد

منبع : دارد

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری و مختصات : دارد

نوع فایل : word (قابل ویرایش )

تعداد سوالات : 40 سوال

ابعاد و مولفه: 10 مورد

زیرمقیاس ها: ۱۰ زیر مقیاس:

 عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها – راستگویی – استقامت و پافشاری برای حق (ایستادگی بخاطر حقیقت) – وفای به عهد – مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی – اقرار به اشتباهات و شکستها – قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران – فعالانه علاقه مند بودن به دیگران (اهمیت دادن خود جوش به دیگران) – توانایی در بخشش اشتباهات خود – توانایی در بخشش اشتباهات دیگران

👇محصولات تصادفی👇

ماهیت و تعاریف مختلف احساس پیوستگی و مولفه های احساس پیوستگی  پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی ررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن پاورپوینت تحلیل آتشکده و موزه زرتشنیان کرمان خشونت خانگی علیه زنان