👈 فروشگاه فایل 👉

سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار

ارتباط با ما

... دانلود ...

سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار

سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار

مشخصات فایل

تعداد صفحات

56

حجم

121/1022 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این نوشتار که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی دربارة  سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران

در زمینة قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است.

در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینة انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق  اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که  به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی  اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و  بررسی قرار خواهد گرفت.      

فهرست مطالب

سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار  18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال  19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران  19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب  19  

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304  21  

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338  22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب  23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378  23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان  25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان  28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان  29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن  31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار  32

گفتار اول: پلیس  32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران  33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان  34

گفتار دوم: دادسرا  36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران  37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان  39

گفتار سوم : دادگاه اطفال  40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه  40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی  42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی  44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه  45

منابع و مآخذ  

👇محصولات تصادفی👇

تاثیر اجرای روش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد بانک طراحی پایدارساز مقاوم برای سیستم قدرت پاورپوینت بررسی سطح تجزیه و تحلیل سازمانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اجتماع درمان مدار پاورپوینت فرهنگ و معماری هندوستان