👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران 62 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران 62 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

62

حجم

170/850 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم.

تقسيم بندي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي به اشكال مختلفي صورت مي گيرد :

عواملي كه به طور مثبت بر رضايت شغلي پرستاران بيمارستان تأثير مي گذارند به سه طبقه تقسيم شده اند :

1- ارتباطات بين فردي؛ 2- مراقبت از بيمار ؛ و 3- سازمان دهي کار پرستاری

در تقسيم بندي ديگر، عوامل مؤثر بر رضايت شغلي پرستاران شامل : عوامل فردي، سازماني، اقتصادي و محيط فيزيكي كار مي باشد. لو و همكاران (2007) در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه در حدود4% واريانس در رضايت شغلي توسط سطح تحصيل، سن و سال هاي خدمت قابل توضيح است. آدامز و بوند (2000) نتيجه گرفتند كه خصوصيات سازماني نسبت به ويژگي ها و خصوصيات فردي پرستار در پيش گويي رضايت شغلي مهم تر هستند.

در مطالعات مختلف، آزادي عمل به عنوان يكي از مهم ترين اجزا در ايجاد رضايت شغلي پرستاران ذكر شده است. فين  (2001)، رتبه تأثير آزادي عمل بر روي رضايت شغلي پرستاران در مقايسه با ساير اجزاي مؤثر بر رضايت شغلي را بالاترين رتبه گزارش كرده است. همچنين زانگارو  و سوكن  (2007)، ارتباط آزادي عمل با رضايت شغلي را (Effect Size(ES)= 0/30; p<0/01) گزارش كرده اند. 

نمونه پیشینه تحقیق رضایت شغلی

مقرب و همكاران ، در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه رضايت شغلي پرستاران از جنبه مديريتي و سرپرستي در حد متوسط بود، از جنبه محيط فيزيكي، آموزشي، رواني- اجتماعي و رفاهي- فرهنگي در حد كم بود و در مجموع ميزان رضايت پرستاران از شغل خود كم گزارش شده بود.

فهرست مطالب

بخش اول : چارچوب نظری رضایت شغلی    13

2-2-1- مقدمه    13

2-2-2- مفهوم رضایت شغلی    15

3- سرپرستی : مقدار رضایت فرد از سرپرست مستقیم خود در محیط کار    17

6- شرایط کاری : کیفیت شرایط، قوانین و سیاست های کلی حاکم بر محیط کار    18

١- حقوق و مزايا :    19

٢- محتوي شغل :    20

٣- انگيزه هاي ارتقاء :    20

۴- تجلي در کار :    20

۵- مشارکت :    21

۶- کار گروهي :    21

٧- محيط و شرايط کاري :    22

2-2-3- اهمیت رضایت شغلی    22

2-2-4- مدل رضایت شغلی    24

2-2-5- پیامدهای رضایت شغلی    26

1- عملكرد شغلي    26

2- غيبت كاري    27

3- دزدي و خرابكاري    27

4- ترك خدمت    27

2-2-6- ارتباط بين رضايت كاركنان و مشتري    29

2-2-7- عوامل مؤثر بر رضايت شغلي پرستاران    32

1- ارتباطات بين فردي؛ 2- مراقبت از بيمار ؛ و 3- سازمان دهي کار پرستاری    32

الف : عوامل فردي مؤثر بر رضايت شغلي    32

ب : عوامل سازماني مؤثر بر رضايت شغلي    35

بخش دوم : رابطه بین آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی    43

بخش سوم : پیشینه تحقیق    رضایت شغلی46

2-4-1- مروري بر پيشينه و مبانی نظری رضایت شغلی در ایران    46

2-4-2- مروري بر پيشينه و مبانی نظری رضایت شغلی در جهان    48

چارچوب نظری تحقیق    53

نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق Latif;2012)).    54

منابع و مآخذ    55

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیت پروپوزال پایان نامه سلامت روان سالمندان پاورپوینت مقایسه تطبیقی روستای کاپادوکیا، کندوان و میمند پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش درصد جذب آب (درصد رطوبت) ماسه دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن