👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و تشریح اجزای توسعه منابع انسانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی و تشریح اجزای توسعه منابع انسانی

هدف از این پایان نامه بررسی و تشریح اجزای توسعه منابع انسانی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

43

حجم

101/219 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد توسعه منابع انسانی می باشد که به بررسی و تشریح اجزای توسعه منابع انسانی می پردازد.در این پژوهش در ابتدا توانمند سازی کارکنان تشریح می شود .سپس اجزا توسعه منابع انسانی رو بررسی میکنیم.به توضیح توسعه شایستگی های کارکنان خواهیم پرداخت و در آخر تبادل و تسهیم اطلاعات با کارکنان، رویکردهای توانمند سازی کارکنان و شاخص های توانمند سازی کارکنان بررسی می شوند.

با توجه به تغيير و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نيروي انساني به عنوان حياتي ترين عنصر استراتژيك و اساسي ترين راه براي افزايش اثربخشي و كارايي سازمان محسوب مي شود. از اين رو، نيروي انساني متهعد به اهداف و ارزش هاي سازمان، نه تنها عاملي براي برتري يك سازمان نسبت به سازمان ديگر، بلكه به عنوان يك مزيت رقابتي پايدار براي بسياري از سازمان ها تلقي ميگردد. اسكات در سال1999   منشاء اصلي مزيت رقابتي براي سازمان ها را فداكاري، كيفيت تعهد و توانايي نيروي كار برشمرد چرا كه نيروي انساني وفادار و سازگار با اهداف سازماني، حاضر است فراتر از وظايف مقرر در شرح شغلش فعاليت نموده و در نتيجه موجبات اثربخشي سازمان را فراهم نمايد(Roepki;2000).

در اين راستا، بهره مندي و بكارگيري مطلوب منابع انساني در حيطه وظايف مديران منابع انساني سازمان بوده و سرمايه گذاري واقعي در سرمايه انساني و اجراي اقدامات منابع انساني ممكن است منجر به افزايش عملكرد و اثربخشي سازمان گردد. اخيراً يافته هاي مطالعات ياندت  ، نشان داد كه اقدامات منابع انساني به طور مستقيم بر عملكرد سازمان تاثير گذار نيست، بلكه اين اقدامات به تقويت ويژگي هايي در سرمايه انساني كمك كرده و نهايتاً منتهي به ايجاد ارزش در سازمان مي شود. اخيراً اجراي برخي از اقدامات منابع انساني براي افزايش اثر بخشي سازمان پيشنهاد شده است كه اين آرايش از اقدامات اغلب محدود بوده و پايه تئوريك ندارد . 

فهرست مطالب

3-2: اجزاء توسعه منابع انسانی    

1-1-3-2: تعریف و پیشینه تاریخی آموزش    

2-1-3-2: آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی    

3-1-3-2: فلسفه آموزش منابع انسانی    

4-1-3-2: اصول عام آموزش منابع انسانی    

5-1-3-2: اصول حاکم بر نطام آموزش منابع انسانی در سازمانها    

6-1-3-2: نقش آموزش کارکنان در بهبود عملکرد آنها    

7-1-3-2: شاخص های مؤثر در آموزش کارکنان    

2-3-2: توسعه شایستگی های کارکنان    

1-2-3-2: تعریف شایستگی    

2-2-3-2: پیشینه تاریخی شایستگی ها    

3-2-3-2: ابعاد و شاخص های شایستگی کارکنان    

4-2-3-2: الگوهای شایستگی    

5-2-3-2: انواع الگوهای شایستگی    

3-3-2: تبادل و تسهیم اطلاعات با کارکنان    

1-3-3-2: توسعه همکاری    

2-3-3-2: فراهم آوردن اطلاعات لازم    

3-3-3-2: مشارکت همگان در اطلاعات    

4-3-2: توانمند سازی کارکنان    

1-4-3-2: تعریف توانمند سازی کارکنان    

2-4-3-2: پیشینه تاریخی توانمند سازی    

3=4=3=2:  رویکردهای توانمند سازی کارکنان    

1-3-4-3-2: رویکرد مکانیکی     

2-3-4-3-2: رویکرد ارگانیکی    

4-4-3-2: شاخص های توانمندسازی کارکنان    

5-4-3-2: مزایای توانمند سازی    

منابع

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش معنويت در سازمان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 21 (حسابداري اجاره ها) همراه با مثالهای تشریحی خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگ ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی پاورپوینت عمارت آصف سنندج پاورپوینت معماری به سبک ساختارشکنی