👈 فروشگاه فایل 👉

طبقه بندی و بررسی ویژگی های مشکلات رفتاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

طبقه بندی و بررسی ویژگی های مشکلات رفتاری

هدف از این تحقیق پایان نامه طبقه بندی و بررسی ویژگی های مشکلات رفتاری می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

37

حجم

123/465 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق پایان نامه طبقه بندی و بررسی ویژگی های مشکلات رفتاری می باشد.

مشکلات رفتاری به شش طبقه تقسیم شده اند ویک طبقه مجزا نیز مشکلات خانادگی که زمینه ساز اصلی مشکلات می باشد در نظر گرفته شده و در هر طبقه سعی گشته است تامشکلاتی در زیر مجموعه آن قرار داده شوند که از نظر ملاک های تشخیصی رفتاری دارای نقاط اشتراک بیشتری هستند . با توجه به ضرورت جامعه و فرهنگ کشور اسلامی ایران ، تعدادی از مشکلات در طبقه بندی قرار داده شده اند که در طبقه بندی های بین المللی یا دیگر کشورها قرار ندارند .

و از طرفی به دلیل تهیه این طبقه بندی، برای مطالعه معلمین و مربیان تربیتی و مسئولین مدرسه ، مشکلاتی که نیاز به تخصص ویژه یاتشخیص های کلینیکی دارد تعدادی از مشکلات در طبقه بندی قرارداده شده اند که در طبقه بندیهای بین المللی یا دیگر کشورها قرار ندارند و از طرفی به دلل تهیه این طبقه بندی ، برای مطالعه معلمین  مربیان تربیتی و مسئولین مدرهس ، مشکلاتی که نیاز به تخصص ویژه یا تشخیص های کلینیکی دارد تعددی از مشکلات حذف شده است نظیر بیماری ایدز یا اسکیزوفرنی که به صورت یک طبقه جداگانه در دیگر مطالعات منظور می شود البته سعی شده تا حد امکان اکثریت مشکلات رفتاری مورد بررسی قرار بگیرند . ضمناً در آخر کتاب فرم جدول طبقه بندی و ملاک های تشخیصی جداگانه گنجانده شده تا جهت تشخیص سرعت عمل بیشتری داشته باشد (فرقانی ، 1383).

فهرست مطالب

تعریف نظری مشکلات رفتاری

تعریف عملیاتی مشکلات رفتاری

مقدمه:    5

2-2 مشکلات رفتاری    6

2-2-1 علل ( سبب شناسی ) مشکلات رفتاری    6

2-2-1-1 نظریۀ عومل بیولوژیکی1 ( زیستی یا زیستی شناختی ):    6

به طور کلی نظریات بیولوژیک ها به سه عامل اصلی اشاره می کند:    7

2-2-1-2 نظریه روانکاوی ( تحلیل روانی ):    8

2-2-1-3 نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری :    10

2-2-1-4 نظریه بوم شناسی ( اکولوژیکال ) و جامعه شناسی :    12

2-2-1-5 نظریه متقابل :    15

2-2-2 طبقه بندی و بررسی ویژگی های مشکلات رفتاری    16

2-2-3 طبقه مشکلات رشدی- جسمی – روانی    18

2-2-4 اختلالات رفتاری کودکان    19

تعریف و توصیف    19

همه گیر شناسی    22

2-2-5 سبب شناسی اختلالات رفتاری کودکان    24

2-2-5-1 نقش خانواده    24

2-2-5-2 نقش عوامل زیستی    26

يشينه تحقيقاتي 

پيشينه داخلی

پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه بازنشستگی پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی برخی نتایج دوگانگی برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلو پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان طراحی خط تولید یخچال های صنعتی مطالعه مقایسه ای موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی