👈 فروشگاه فایل 👉

پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس 6 جلسه

مشخصات فایل

تعداد صفحات

11

حجم

54/156 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس 6 جلسه 

هدیه همراه فایل خریداری شده:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت

پروتکل درمان فراشناختي طرح درمان افزايش عزت نفس

هر چند رويکرد  اصلي درمان فراشناختي (MCT)، بر درمان اختلال افسردگي، اضطراب و وسواس بنا شده است؛ پژوهش بسياري نيز، نشان دهنده اثر بخشي آن بر درمان اختلالات مذکور مي باشد. انديشه محوري درمان فراشناختي اين است که؛ عوامل فراشناختي در ايجاد سبک هاي فکري ناسود مندي که در اختلال هاي روانشناختي منجر به تداوم رفتار و هيجان هاي منفي نظير؛ پرخاشگري و خشم مي شودند، نقش تعيين کننده اي دارند. نظريه فراشناختي در شکل سخت  خود، با تاکيد بر باورهاي غير منطقي که در واقع تدوام و تاثيرشان محصولات فراشناخت واره ها هستند (ولز، 2009). فراشناخت درماني با اهميت و معناي منفي وقايع شناختي دروني ( افکار و باورهاي متدوال)، مي تواند موجب افزايش عزت نفس شود.

روش اجرا و جلسات درماني

جهت اخذ مجوز هاي لازم براي انجام پژوهش، ابتدا به سازمان تأميني و تربيتي کشور  مراجعه و پس از دريافت مجوزها، به کانون هاي اصلاح و تربيت مستقر در شهر تهران مراجعه شد. پس از توجيه و گفتگو با مسئولين مراکز، نمونه هاي مورد نياز با توجه به ملاک هاي پژوهش حاضر، معرفي شدند.به منظور انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، 57 نفر به عنوان نوجوان پسر بزه کار معرفي شدند. پس از بررسي هاي مقدماتي و انجام مصاحبه هاي فردي و تست هاي تشخيصي، تعداد 40 نفر از افرادي که در  مصاحبه باليني و آزمون پرخاشگري باس و پري و عزت نفس کوپر اسميت داراي يک انحراف پايين تر از ميانگين بودند، به عنوان نمونه هاي پژوهش انتخاب شدند. همزمان با احراز شرايط نوجوانان گروه بزه کار با ارزيابي عيني از طريق پرسشنامه هاي پژوهش( پيش آزمون ) و مصاحبه باليني، به ايشان اطمينان داده شد که اطلاعات مرتبط با آنها به صورت کاملا محرمانه باقي خواهد ماند، و آن‌ها اختيار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند يا در هر مرحله که بخواهند مختارند که از ادامه ي پژوهش انصراف دهند. سپس به صورت تصادفي به دو گروه 20 نفري آزمايش  و کنترل تقسيم شدند. طرح پژوهش حاضر،  پيش آزمون – پس آزمون با گروه آزمون و کنترل بود. پيش آزمون شامل نمره هاي بدست آمده از آزمون عزت نفس کوپر اسميت و آزمون پرخاشگري باس پري قبل زا اجراي آزمايش و پس آزمون شامل نمره بدست آمده از آزمون عزت نفس کوپر اسميت و آزمون پرخاشگري باس و پري بعد از اجراي عمل آزمايش بود.  اجراي متغير مستقل ( کاربندي آزمايشي) تنها بر روي گروه آزمون انجام شد.  با توجه به درخواست هاي مسئولين مربوطه، مقرر شد گروه کنترل نيز پس از اتمام پژوهش تحت يک دوره درمان فراشناختي قرارگيرد.

براي طراحي پروتکل درماني متناسب با افراد نمونه پژوهش، از منابع معتبر علمي، درمان هاي داراي حمايت تجربي استفاده شد. در مداخله فراشناختي از فرمت فردي، در طي  14  جلسه به کار برده شد، به اين صورت که طي هر جلسه اقدامات اساسي مرتبط به درمان فرا شناختي که شامل؛ 

(1) بررسي حالات رواني؛ 

(2) بازبيني جلسه قبلي درمان؛ 

(3) وضع يا تعيين دستور جلسه ( برنامه کار) درمان، 

(4) کار روي موضوعات جلسه درمان، 

(5) تعيين تکاليف پس از  پايان هر جلسه درماني، 

(6) بازبيني يا خلاصه سازي محتواي جلسه صورت گرفت.

اعتبار و پايايي روش جمع آوري اطلاعات در تحقيقات آزمايشي از اهميت به سزايي برخوردار است ( گال، بورگ و گال، 2004؛ ترجمه : نصر وهمکاران، 1384). علاوه بر بکارگيري آزمون هاي استاندارد مانند پرسشنامه هاي عزت نفس کوپر اسميت و پرخاشگري باس و پري که از روايي و پايايي خارجي ونيز داخلي مناسبي برخوردار بودند، از مصاحبه باليني، که داراي محتواي ساختار يافته و نيم ساختار يافته  بود، در هر دو گروه آزمايش و کنترل استفاده شده است. محيط اجراي پژوهش: شامل نهاد هاي وابسته به کانون اصلاح و تربيت بود. قبل از شروع به اقدامات مربوط به پژوهش حاضر، با مديران و کارکنان مسئول در اين نهادها، درباره موضوعاتي از قبيل؛ محيط مناسب جهت انجام جلسات درماني و محاصبه، نيمرخ رواني، خانوادگي و نيز سوابق قانوني و قضايي گروه هاي پژوهش و همچين زمان بندي اجراي پژوهش ( طول هفته، ساعات جلسات ) بحث و تبادل نطر شد. 

نمونه گيري و انتخاب نمونه هاي واجد شرايط پژوهش:حتي المقدور سعي شد، اجراي آزمون و مصاحبه براي همه نمونه ها در گروه‌هاي آزمايش و کنترل يکسان باشد. تمامي نمونه ها به طور جداگانه (فردي) مورد آزمون و مصاحبه قرار گرفتند. به دست آوردن اطلاعات معنادار در فرآيند مصاحبه و آزمون نيازمند جلب همکاري با افرادي است که در پژوهش شرکت مي جويند ( گال، بورگ و گال، 2004). براي افزايش سطح همکاري گروه هاي مورد پژوهش، و ايجاد انگيزه و تصوير صادقانه از خود، جلسات و محيط مصاحبه به گونه ترتيب يابند که افراد شرکت کننده در آن احساس راحتي کنند. در پژوهش حاضر سعي شد، ضمن برقراري ارتباطي صميمانه و همدلانه؛ به آنها اطمينان داده شد، که گفتگوهاي مطرح شده در جلسات؛ تحت هيچ شرايطي براي هيچ کسي فاش نمي گردد. به منظور ايجاد انگيزه و همکاري بهتر افراد شرکت کننده در پژوهش، از مشوق هاي گوناگون (کتاب، لوازم التحرير، تنقلات و خوراکي ها) نيز استفاده گرديد. همچنين جهت تحليل بهتر پرسشها و گفتگوهاي مصاحبه؛ از ضبط صوت در کنار يادداشت برداري نيز استفاده شد. گروه آزمايش به مدت 14 جلسه ي يک و نيم ساعته و به مدت 8 هفته تحت درمان فراشناختي قرار گرفت در حالي که گروه کنترل هيچ درماني در اين مدت دريافت نکرد.

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال های اضطرابی پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) نظریه های سلامت روانی و عوامل تاثیر گذار بر آن با بررسی مفاهیم مشابه آن پاورپوینت اسكيزوفرني (روان گسيختگي)