👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی هیجان

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی هیجان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

58

حجم

160/871 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی هیجان که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

هیجان

گينا  (١٩٨١) هيجان را نتيجه تعادل عوامل درونی، عوامل محيطي و فرايند‌هاي عصبی - هورمونی مي‌دانند و معتقدند که هیجان‌ها : الف) با تجارب عاطفی مانند احساس لذت يا عدم لذت همراهند . ب) به تفسيرهاي شناختی وا مي‌دارند . ج) باعث به کار افتادن برخی تغييرات درونی مانند افزايش خون مي‌شوند. د) رفتارهایی را فرا مي‌خوانند که اغلب ابرازگر انطباق و جهت‌گيری شده، به سوی هدف هستند،  هيجان‌ها به وسيله افکار، رفتار و فيزيولوژی مي‌پذيرند و بر آنها اثر می‌گذارند، برخی از هيجان‌ها مثبت و خوشايند هستند، مانندشادی و عاطفه و برخی از هيجان‌ها منفی هستند مانند خشم واسترس (سارافينو ، ١٩٩٤).

همه نظریه پردازان معتقد هستند که دهها هیجان وجود دارد . اکمن و دیویدسون  (1994) معتقدند که برخی هیجان‌ها اصلی تر از هیجان‌هاي دیگر هستند و اکمن معتقد است که هر هیجان اصلی فقط یک هیجان نیست بلکه مجموعه ای از هیجان‌هاي مرتبط است . مثلاً خشم یک هیجان اصلی است که شامل مجموعۀ خصومت،  غضب، غیظ، برآشفتگی، دلخوری، بیزاری، رشک و ناکامي‌نیز است ( اکمن و دیویدسون ،1994).

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هیجان

2-3- ابراز گری هیجان    22

2-3-1- تفاوت‌هاي فردی در ابراز گری هيجانی    23

2-3-2- تفاوتهای جنسی در ابرازگری هيجانی    27

2-3-3- دو سوگرايي در ابراز هيجان    28

2-3-4- بازداری در ابراز هیجان    28

2-3-5- کنترل هيجانی    31

2-3-5-1-کنترل خوش خيم    32

2-3-5-2-  کنترل پرخاشگری    33

2-3-5-3- نشخوار    33

2-3-6- دوسوگرايي در ابراز هيجان و سلامت روانی    35

2-3-7-دوسوگرايي در ابراز هيجان و سلامت جسمانی    37

2-3-8- تعریف هیجان    38

2-3-9- مفاهیم و دیدگاه‌هاي هیجان    40

2-3-10- ابعاد و مولفه‌هاي هیجان    43

2-3-11- اجزای هیجان    46

2-3-12- نظم هيجانی    47

2-3-13- هوش هيجانی    48

2-3-14- نظریه‌هاي ابراز هیجان    48

2-5- ارتباط آلکسی تایمیا  و ابرازگری هیجان

2-6 - سبک‌هاي ابراز هيجان و خصوصيات شخصيتی

2-7-  یافته‌هاي توصیفی مربوط به متغیر‌هاي تحقیق

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

جزوه بیماری شناسی گیاهی بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK توسعه سازمانی و اصلاح ساختار به منظور بروز خلاقیت و نوآوری بینش‌های جامعه شناسی اروینگ گافمن پاورپوینت آشنایی با مفهوم مدیریت