👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیق و مبانی نظری نگرش مذهبی 79 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری نگرش مذهبی 79 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش مذهبی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

79

حجم

269/555 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش مذهبی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری نگرش مذهبی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق نگرش مذهبی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

تعريف نظري نگرش مذهبي :

منظور اعتقادات منسجم و يكپارچه توحيدي است كه خداوند را محور امور دانسته و ارزش ها، اخلاقيات و آداب و رسوم و رفتار هاي انسان را با يكديگر، طبيعت و خويش تنظيم مي نمايد(خداياري فرد و همكاران، 1379).

تعريف عملياتي نگرش مذهبي :

در اين پژوهش نگرش مذهبي به نمراتي اطلاق مي شود كه آزمودني ها از طريق پاسخ به پرسشنامه نگرش مذهبي كسب مي كنند. به عبارت دقيق تر ميزان نمره آزمودني در هر يك از خرده مقياس ها و همچنين ميزان نمره فرد در شاخص نمره كل، به عنوان ميزان شدت نگرش مذهبي كلي فرد و يا شدت آن بعد تفسير مي شود.

از نظر لغوي مذهب، به معناي روش و طريقه است (لغت نامه دهخدا). همچنين آن را به معناي راه و محل رفتن نيز آورده اند و اين به هنگامي است كه درك ضرورت رفتن و حركت در آن مطرح بوده و جهت حركت در آن مطرح بوده و جهت حركت در آن مشخص باشد(قائمي،1387).  بر همين اساس به روش و برنامه اي كه فرد در زندگي خود پيشه كرده و جهان و آينده را بر آن اساس تفسير مي كند مذهب گفته مي شود(احمدي،1383).تاثرات و احساسات و رويداد هايي كه براي هر انساني در عالم تنهايي دور از همه بستگي ها براي او روي مي دهد، به طوري كه انسان از اين مجموعه در مي يابد كه بين او و آن چيزي كه آن را امر خدايي مي نامد رابطه اي برقرار است(جيمز، ترجمه قائني، 1387). مذهب يك سلسله منظم اعتقادات، اعمال و رفتارها (عبادات) و ارزش هاي اخلاقي است  كه غالبا شامل قوانين اخلاقي و فلسفي مي شود. به عبارت ديگر، نظامي از گرايش ها، اعمال  و مراسم تشريفات و عقايدي كه جامعه در ارتباط با خدا يا دنياي فوق طبيعت پيش مي گيرد و انجام مي دهد(انوري، 1383). 

بر اساس يافته هاي پژوهش خداياري فرد و همكاران (1385) بين نگرش مذهبي و رضايت زناشويي رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد و خانواده درمانگر ها مي توانند نقش باور هاي مذهبي را هم در بروز و هم در  در حل اختلافات زناشويي به عنوان عاملي مهم در نظر بگيرند. نتايج اين پژوهش با يافته هاي مارگارت  و همكاران (1990)، كال و هيتون (1997)، سوليوان (2001)، هانلر و گنچوز(2005) و اورتينگال  و ونستيوگن (2006) همسويي دارد. 

فهرست مطالب

تعریف نظری نگرش مذهبی

تعریف عملیاتی نگرش مذهبی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نگرش مذهبی

مقدمه    3

تعريف دين يا مذهب    3

تعريف معنويت    7

مولفه هاي معنويت    8

نظريه هاي رشد مذهبي    9

مفهوم نگرش و ويژگي هاي آن    12

كار كرد هاي نگرش :    13

نظريه هاي نگرش :    14

ازدواج  وانواع آن    18

خانواده: تعريف، عملكرد و نقش آن در تعارضات    20

تعارض: تعريف، انواع و آثار    21

تعارضا ت زناشويي و رويكرد ها    22

واكنش هاي هيجاني:    25

فرايند هاي مولد تعارض    28

مراحل رشد تعارضات زناشويي    29

واكنش هاي زوجين در تعارضات زناشويي    30

منابع اختلافات و تعارضات زناشويي    31

اشتباهات اساسي در ارتباطات زناشويي    33

سبك هاي حل تعارض:    36

انواع سبك ها و كاربرد آنها    37

بايد ها و نبايد ها در نگرش مذهبي (اسلامي)    39

حسن خلق و نرم خويي    39

مثبت انديشي:    41

سپاسگزاري و قدرداني:    42

ابراز محبت:    42

مدارا و گذشت:    43

عذرخواهي و پذيرش:    44

حفظ اسرار و عيوب همسر:    44

خشونت و تند خويي:    45

آزار جسمي همسر:    45

استهزا و مسخره كردن    46

جرو بحث و منازعات لفظي:    46

راه هاي پيشگيري از تعارضات در نگرش مذهبي    47

توجه به گزينش همسر مناسب :    47

آموزش زوجين:    48

آموزش ديني:    49

رعايت حدود و مرزها در خانواده :    50

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 12 (افشاي اطلاعات اشخاص وابسته) مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه 62 صفحه پاورپوینت تاریخ معماری رومانسک (رومی وار) پرسشنامه ارزیابی علل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت هواپیمایی پاورپوینت تحلیل آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی شاهرود