👈 فروشگاه فایل 👉

تاثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد (به عنوان معیار عملکرد) بانک­های فعال در صنعت بانکداری ایران برای دوره زمانی 13891385 است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

18

حجم

0/666 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته مدیریت صنعتی

تاثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد (به عنوان معیار عملکرد) بانک­های فعال در صنعت بانکداری ایران برای دوره زمانی 1389-1385 است. این پژوهش شامل دو مرحله است. مرحله نخست که در آن با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده ­ها به محاسبه کارایی درآمد بانک­های مورد بررسی پرداخته می­شود و مرحله دوم که به بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کارایی درآمد محاسبه شده در مرحله نخست می­پردازد. در مرحله دوم به منظور بررسی تأثیر مذکور از رگرسیون توبیت با داده­ های پانلی استفاده شد. 

نتیجه تحقیق نشان می­دهد سرمایه انسانی در ارتباط منفی و معنادار با سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی است، در حالی که سرمایه فکری ارتباط مثبت و معناداری با کارایی درآمد صنعت بانکداری دارد.

کلیدواژه ها:

کارایی درآمد

سرمایه فکری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه بکارگرفته شده

تحلیل پوششی داده‌ها

👇محصولات تصادفی👇

ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان پاورپوینت برنامه ریزی مدیریت استراتژیک روش تثبیت خاک ماسه رس دار با آهک و پلی وینیل استات پاورپوینت تحلیل برج مسکونی پاندا تل آویو مبانی نظری و پیشینه تحقیق موسیقی و موسیقی درمانی در کاهش لکنت و اضطراب