👈 فروشگاه فایل 👉

نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

هدف از این تحقیق رشته حقوق بررسی نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

19

حجم

0/27 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

تحقیق دوره کارشناسی حقوق

نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

توضیحات

این تنگه در آبهای سرزمینی ایران قراردارد و از آنجائیکه خلیج فارس آبهای بین المللی ندارد و به فاصله 12 مایل از ساحل ایران همه کشتی های عبوری قابل بازرسی هستند و با توجه به اینکه تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران است بازرسی از کشتی های عبوری مطابق قوانین بین المللی ماده 37و38 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، برای ایران مجاز داشته شده است، و به همین دلیل رژیم حقوقی حاکم بر دریای سرزمینی عبور بی ضرر خواهد بود یعنی عبور شناورهای خارجی مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد مجاز خواهد بود طبق ماده 9 مناطق دریایی ((عبور شناورهای جنگی، زیردریاییها، شناورهای با سوخت هسته ای، شناورهای حاوی مواد اتمی یاخطرناک و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی موکول به موافقت قبلی مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود)) زیر دریایی باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند، مقررات مزبور در تمام آبهای سرزمینی ایران اعم از تنگه هرمز قابل اجرا خواهد بود در حالیکه طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، عبور تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز تابع عبور ترانزیت می باشد و به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و نیز آبهای واقع بین جزایر متعلق بـه ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکنـد، جـزء آبهـای داخلی محسوب و تحت حـاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. خط مبداء در تنگه هرمز، خط پست ترین جزر می باشد.

فهرست مطالب

گفتاراول: رژیم عبور و مرور حاکم برتنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی و ثالث براساس کنوانسیون 1982

مبحث اول: حقوق دولت ساحلی 

مبحث دوم: وضعیت زمان صلح و موضع گیری ایران و عمان و طرح تفکیک تردد کشتیرانی 

مبحث سوم: حقوق و تکالیف دولتین ایران و عمان در تنگه هرمز 

مبحث چهارم: حقوق و تکالیف دولت ایران در تنگه هرمز بر اساس قوانین داخلی

منابع

👇محصولات تصادفی👇

عوامل اجتماعی- فرهنگی و فضایی- کالبدی موثر بر حس تعلق مکانی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی پاورپوینت فیزیولوژی خستگی در ورزش مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایلاء