👈 فروشگاه فایل 👉

جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری

هدف از این تحقیق بررسی جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

22

حجم

0/31 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود تحقیق رشته حقوق

جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری

چکیده:

متضرر از اعمال و اقدامات منسوب به شهردای برای جبران خسارت خود در مقام طرح دعوا بایستی از كدام مرجع جبران زیان بخواهد ؟ این توضیح كه كدام دادگاه برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری صلاحیت دارد با توجه به این ك شهرداری یك نهاد عمومی بوده و به نوعی و از جهاتی وابستگی ان به حاكمیت غیر قابل انكار ی باشد . چه قوانین ما چون ماده 11 قانون مسئولیت مدنی یا قانون دیوان عدالت اداری نیز این ارتباط را حداقل در نظام حقوقی ما روشن می سازد می خواهیم بدانیم كه مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری مرجع خاصی می باشد یا دعوا درمراع عمومی دادگستری مطرح می شود . دراین تحقیق ضمن بررسی قوانین موجود ، جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری در نظام حقوق موضوعه بحث می باشند . 

برای رسیدگی به دعواهای مربوط ب مسئولیت مدنی نهادهایی چون شهرداری كشور ما به تاسی از فرانسه و كشورهای فرانسوی زبان از اغاز نظام قانونگذای خود به تاسیس دادگاههای ویژه نظر داشته   هر چند انچنانكه در ادامه این بحث خواهیم دید این اقتباس به طور كامل صورت نگرفته و علی الخصوص در رسیدگی ماهوی ( دعاوی مسئولیت مدنی ) ترتیب به این صورت تداوم نمی یابد . مهمتین مرجع اختصاصی اداری در ایران و بر طبق مقررات كنونی دیوان عدالت اداری می باشد كه تاسیس آن رد اصل 173 قانون اساسی پیش بینی شده است . كه جهت رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری نیز صلاحیت دارد . كه البته این رسیدگی بیشتر یك رسیدگی شكلی بوده نه ماهوی كه به شرحی كه خواهد امد دیوان عدالت اداری و نقش آن در دعاوی مسئولیت شهرداری رامورد بررسی قرارمی دهیم . در این مبحث ابتدا صلاحیت و حدود اختیارات و سپس نقش ان در دعاوی مسئولیت شهرداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم . 

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی شهرداری

دعاوی مسئولیت علیه شهرداری

صلاحیت مراجع رسیدگی برای جبران خسارت متضرر از شهردای

فهرست مطالب

مبحث اول: مراجعه اختصاصی 

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات 

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی شهرداری 

مبحث دوم: مراجع عمومی 

گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان 

الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است 

ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر می‎گزیند 

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر 

د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است 

نتیجه گیری 

منابع و ماخذ 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شهر و شهرنشيني پروپوزال پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو با دیتا ماینینگ گزارش کار آزمایش بررسي نوسانات پاندول مركب و بدست آوردن پريود نوسان پاورپوینت اولیای دم چه کسانی هستند مطالعات ضوابط طراحی هتل